Лидер в сферата на техническото образование - с 60 годишна история.

Местата в специалностите за учебната 2022 / 23 г. са попълнени над 80 %.

Продължава приемът в няколко бакалавърски специалности за попълване на свободните места.

Пълният списък със специалностите, които се изучават в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение може да разгледате тук: http://ksp.tu-varna.bg/index.php/bakalavri/specialnosti

Можете да подадете документи на място в университета или кандидатствате онлайн: http://www.tu-varna.bg/onlineksp_redovni/login.php

Повече информация за балообразуването и правилата за кандидатстудентския прием в ТУ – Варна ще откриете на адрес:  http://ksp.tu-varna.bg

Бъди част от технологията на успеха!