Технически университет – Варна, Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" и Институтът по хидрология и метеорология представиха разработената концепция за създаване на цифров двойник на Варненския залив, плавателните канали към Варненското езеро и пристанище Варна на работна среща, която се проведе на 22 юли 2022 г.

Форумът беше официално открит от проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, ректор на ТУ – Варна, който изрази задоволството си от факта, че „в последните няколко години университета безспорно се утвърди като водещ и желан партньор в европейското научно пространство в областта на приложението на информационните технологии в синята и морска икономика“. В момента университетът работи по над 10 проекта, като най-големия от тях е ILIAD, който се изпълнява с чест и отговорност.

Ръководителят на проекта, проф. д-р инж. Тодор Ганчев, зам.-ректор на ТУ – Варна запозна аудиторията с работата на варненските учени, които работят заедно от м.февруари 2022 г., с още 55 партньори от 18 държави на 3 континента. Той заяви, че „за първите шест месеца е разработена архитектурата на системата ILIAD, която включва множество системи от различни части на света. Целта на платформата е създаване на цифров двойник на световния океан. Системата ILIAD обхваща северната част на Атлантика и пет морета – Норвежко, Северно, Балтийско, Черно и Средиземно. Проектът е част от един по-голям замисъл на Европейската комисия – създаване на цифров двойник на планетата Земя. Дългосрочната амбиция е към 2030 г. да се създаде гръбнака на този цифров двойник, а на втори етап към 2050 г. да се създадат множество приложения за граждани, в резултат на използването на цифровия двойник“, поясни проф. Ганчев.

На срещата бяха разгледани разработените технологии, свързани с изграждане на прототипа на Варненското пристанище, които ще използват добавена реалност и автоматично оценяване на риска. Целта е да се подпомогне корабоплаването при неблагоприятни метеорологични условия във Варненския залив, като сензори в реално време ще замерват и показват данните от околната среда.

Представена беше и идеята за мобилно приложение за гражданите, което дава информация за чистотата на водната среда, за атипични събития, бури, паднали контейнери, струпвания на медузи и др. То ще e готово до края на годината.

В хода на срещата мнения изразиха и гостите, к.д.п. Валентин Енчев, директор на Дирекция "Морска администрация – Варна, както и партньорите от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", ангажирани да инсталират и валидират технологичните прототипи. Те заявиха готовност за изпълнение на планираните дейности през следващия период от проекта, заедно с другите партньори от НИМХ – БАН.