Деца от различни възрасти и различни варненски училища към Центъра за кариерно ориентиране посетиха модерния, мултифункционален тренажорен комплекс в ТУ – Варна на 27 юли 2022 г.

Малките ученици бяха посрещнати от к.д.п. Петър Гембешев, ръководител на Морския квалификационен център в университета и инж. Юлиян Коларов, които им показаха някои уменията и проведоха тренировъчни упражнения на младите, бъдещи капитани.

Всички заеха капитанската позиция на мостика на виртуален кораб, озоваха се във виртуалното Пристанища Варна и поеха управлението през канала до Варна-запад. Специално беше създадена ситуация в пристанището със сложна навигационна и метеорологична обстановка, но децата умело се справиха с предизвикателството да управляват голям кораб и избягването на сблъсък.

Всички обещаха да се върнат отново в университета и да станат капитани, корабни архитекти и инженери.