Близо 40 фирми заявиха желание за участие в присъствен Кариерен форум "Технология на успеха", организиран от Технически университет – Варна, който ще се проведе от 4 до 6 октомври 2022 г.

Събитието продължава традициите за добро сътрудничество между ТУ – Варна и работодателите в посока кариерното ориентиране и развитие на студентите. Планирани са множество срещи на студенти и опитни специалисти, които търсят професионално развитие с работодатели от различни области на икономиката.

В програмата на форума са предвидени времеви слотове за представяне на фирмите, щандове, възможности за презентации и провеждане на обучения с кариерна насоченост.

Част от фирмите, които вече заявиха участие с щандове, презентации и кариерно консултиране за стажантски и стипендиантски програми са: KBC Global Services, Siemens България, DXC Technology, ИКТ Клъстер – Варна, МТГ – Делфин” АД, ШИШЕДЖАМ България ЕООД, Електроразпределение Север АД и др. Те и всички други фирми участници ще предложат на студентите възможности за стажански позиции, , свободни работни места и насоки за преквалификация.

Кариерният форум „Технология на успеха“ се организира от Кариерен център при ТУ – Варна със съдействието на Студентски съвет и Ръководството на университета.