Технически университет - Варна получи поръчка за изследване за разширяване на възможностите за заставане на РО-РО пасажерски кораб в пристанище Бургас. В модерните симулатори ще се разработи пълномащабна симулация. В изследването ще се включи натоварването на буйовете, за които ще се швартова, както и въвеждането на преобладаващите ветрове в района на пристанището.

Технически университет – Варна и екипа си от морски експерти, доказаха своите безспорни качества в разрешаването на най-различни сложни операции в родната и в чуждата морска индустрия. По този начин ТУ – Варна се превърна в единствения в България научно-изследователски морски университет, който разполага и с необходимото оборудване на световно ниво и с експертите, които могат да работят с това оборудване и с познания и опит да извършват такива изследвания.

Възложената задача на ТУ – Варна от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) доказва, че конструктивното партньорство, което се изгради между двете институции може успешно да работи в интерес на обществото и за подобряване и увеличаване на възможностите на България.