На 19 и 20.09.2022 г. се проведе защита на дипломни работи на студентите магистри от специалност Транспортна Техника и Технологии на Технически университет – Варна в конферентната зала на Силвър Стар Ритейл Варна – оторизиран дилър и сервиз на Мерцедес-Бенц за България.

Бяха представени 13 дипломни работи по разработени теми с тематика в областта на съвременни технологии за проектиране на двигатели, автомобили с автоматични трансмисии, системи за екологична безопасност. Бяха представени и създадени от дипломантите уникални специализирани стендове за изследване на пътната безопасност на автомобилите.

Г-н Петър Стоянов, мениджър Следпродажбено обслужване в Силвър Стар Ритейл Варна, представи дейността на фирмата и запозна дипломантите с възможностите за тяхната реализация като специалисти.

Състоялата се редовна сесия за дипломни защити на територията на фирмата е стъпка към развитие на връзките на образованието с бизнеса. Участниците и дипломантите изразиха своето удовлетворение от иновативния подход при провеждане на дипломните защити в катедра Транспортна Техника и Технологии, което е заявка за бъдеща съвместна работа между Технически университет – Варна и Силвър Стар  Ритейл Варна.