Призове за ръководители на проекти и изследователи, участници в изложбата –конкурс „Научни постижения на звената в ТУ-Варна” в „Месец на науката 2022“, посветена на 60-годишнината на университета бяха връчени на 07.11.2022 г.

Плакет за първо място в конкурса за научни проекти и статуетката „Златна сова“, символ на науката и мъдростта получи Факултет по изчислителна техника и автоматизация. Наградата беше връчена от проф. д-р инж. Тодор Ганчев, заместник-ректор „Научната дейност“ и председател на комисията по научноизследователска дейност в ТУ-Варна и получена от декана на факултета доц. д-р  инж. Мариела Александрова.

Комисията класира на второ място в конкурса Машинно-технологичния факултет на ТУ-Варна, а плакета и почетната грамотата бяха връчени на доц. д-р Светлана Лесидренска, декан на факултета.

Плакетът и грамотата за трето място получи проф. д-р инж. Бохос Апрахамян, декан на Електротехническия факултет.

С награди бяха отличени и представените на конкурса „Месец на науката - 2022” научни проекти с най-високи оценки. Проф. д-р Ганчев ги обяви и връчи грамоти за успешните научни разработки на ръководителите на съответните екипи. Награди получиха:

  • Колектив с ръководител проф. д-р инж. Венета Алексиева от Факултет по изчислителна техника и автоматизация, за разработване на проект „Интегриране на виртуализационни и мрежови технологии за целите на дистанционното обучение“

  • Колектив с ръководител доц. д-р инж. Здравко Иванов от Машинно-технологичния факултет, за разработване на проект „Изследване влиянието на алтернативни горива от ВЕИ върху въглеродните емисии излъчвани от ДВГ“

  • Колектив, с ръководител доц. д-р инж. Валентин Гюров, от Електротехнически факултет за разработване на проект „Разработване на комплексни методи за анализ и диагностика на състоянието на корабни електроцентрали“

  • Колектив с ръководител доц. д-р инж. Петър Георгиев от Корабен факултет за разработване на проект „Подобряване на енергийната ефективност на морския транспорт на къси разстояния, отчитайки влиянието на корабната форма и пропулсивната уредба, размера на флота и капацитета на пристанищата за обработка на товари“

  • Колектив с ръководител гл. ас. д-р инж. Десислава Михайлова от Добруджански технологичен колеж за разработване на проект „Технологии в прецизното земеделие, свързани с дистанционно наблюдение, анализ и развитие на дигитални модели“

  • Колектив от НИИ с ръководител проф. д-р инж. Тодор Ганчев за разработване на проект „Повишаване на знанията за състоянието на водната среда във Варненско езеро“. Наградата получи доц. д-р Галина Илиева, директор на Научноизследователски институт към ТУ-Варна, която отбеляза, че тази година имат привлечени над 4 млн. лева по проекти.