Ивайло Чавдаров, професионален инструктор-водолаз представи пред студенти лекция на тема: "Подводният свят на Черно море" на 09.11.2022 г. в ТУ-Варна.

Той запозна обучаващите се от специалности „Индустриален мениджмънт“, „Защита на населението при бедствия и аварии“, „Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи" и „Роботика и мехатроника" с особеностите на водолазния спорт, какви ефекти има върху човешкото тяло и природата, както и възможностите за неговото практикуване в Черно море и другите морета от Световния океан.

Планираната среща беше част от обученията по проекта ILIAD, по който учени от Техническия университет във Варна работят от февруари 2022 г., заедно с още 55 партньори от 18 държави на 3 континента по проект за създаване на цифров двойник на Световния океан.