За първи път екип от учени и студенти от Технически университет – Варна участва във фестивала за популярно представяне на сложни научни теми "Красива наука", който се проведе във Варна от 11 до 13 ноември 2022 г. Основните партньори на фестивала бяха Министерство на образованието и науката и Община Варна.

В трите дни на фестивала ТУ-Варна участва с информационно-демонстрационен щанд в зона „Откривател“, който посрещна посетители от различни възрасти и бе посетен от Кмета на град Варна г-н Иван Портних.

Организатор на представянето на университета на фестивала беше колектива на Научноизследователски институт със съдействието на Студентски съвет и университетски преподаватели. Чрез видео-презентации и рекламни материали публиката се запозна със  специалностите на ТУ- Варна и така беше провокиран интересът на младежите към ТУ-Варна и професията „инженер“.

Специален акцент беше представянето на Научноизследователски институт и реализираните научноизследователски проекти по програми Хоризонт 2020, Еразмус+, Фонд научни изследвания и по Оперативните програми, онагледени с информационни брошури, постери и рол-банери.

Представители на проектните екипи от НИИ презентираха следните проекти:

  • Проект ILIAD „Интегрирана цифрова рамка за широко обхватни морски данни и информационни услуги“, програма Хоризонт 2020
  • Проект „Повишаване на знанията за състоянието на водната среда във Варненското езеро“, ОП „Морско дело и рибарство“
  • Проект „Ергономично изследване на работната среда чрез иновативни компютърни модели с цел превенция на мускулно-скелетни смущения“, ФНИ
  • Резултати от емпирично проучване за промените на работното място в условия на дигитализация на труда и COVID- 19, във връзка с проект „Безопасност на труда от гледна точка на младите хора“, Еразмус+.

По атрактивен начин интереса на деца, ученици и възрастни към ТУ-Варна и науката бе провокиран чрез демонстрации извършени от преподаватели:

  • Мобилен робот Lego EVE с възможност за контрол от смартфон или предварително въведена в PLC управляваща програма
  • Подводен робот тип дрон за солена сладка вода TUS- Mini ROV

Форумът създаде благоприятна среда за атрактивно и достъпно представяне на науката и практико-приложните и иновативни разработки пред публика от различни поколения, както и обмен на знание между колеги от различни университети, научни институти и бизнес от град Варна.

Ръководството на Технически университет – Варна изказва своите благодарности за поканата за участие към организаторите от Фондация „Красива наука“, създател на Софийския фестивал на науката и техните партньори.