Днес 22.11.2022 г. се проведе международната конференция, организирана от Научноизследователски институт и Морски квалификационен център към Технически университет – Варна, на тема: „Дигитално обучение в морското и речно корабоплаване - предизвикателства и иновации“

Форумът беше открит от доц. д-р Галина Илиева, директор на Научноизследователски институт на ТУ-Варна и coordinator за ТУ-Варна на проект DERIN (Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation ), финансиран по програма Erasmus+. Тя приветства чуждестранните партньори на университета и представи официалните гости на откриването от българска страна – кдп. Александър Калчев, председател на Българска морска камара и Директор на БМФ, к.д.п. Валентин Енчев, директор на Морска администрация – Варна, к.д.п. д-р Милен Тодоров, директор на СПД „Ръководство на корабния трафик – Черно море“ в ГУ на ДП „Пристанищна инфраструктура” и бизнес партньори от секторите, свързани със синята икономика.

Представени бяха и гостите от страна на другите пет европейски участници по проекта, а именно: гл. ас. д-р Иво Бербич, Факултет по транспортни науки, Загребски университет, Хърватия, гл. ас. д-р Влатка Ступало, Факултет по транспортни науки, Загребски университет, Хърватия, Оана Симион, IT инженер, Румънски център за морско обучение-CERONAV, д-р Василе Пипиригяну, GMDSS експерт, Румънски център за морско обучение-CERONAV, Айн Ранди, лектор в Естонско морско училище, Андрей Приданников, капитан и преподавател, Естонско морско училище и Одри Рост-Ернст, STC – Group, Нидерландия.

Доц. д-р инж. Петър Георгиев от катедра „Корабостроене и Корабни машини и механизми“ запозна аудиторията с обучението, научните изследвания и дигитализацията, като важна част от секторите на синята иконмика. 

В хода на срещата, членовете на Морски квалификационен център към ТУ-Варна, представиха пред гостите напредъка по международен проект DERIN-Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation, дейностите и нововъведенията в дигитализацията на обучението на морските лица.  

Събитието ще продължи до 24.11.2022 г. вкл. и ще даде възможности за обмяна на идеи и опит в областта на онлайн обучението в морската сфера и надграждането на текущите възможности с виртуална реалност, както и други новости в сферата на морското образование, които университета предоставя на своите студенти и курсисти.