Доц. д-р Кремена Стефанова, зам.-директор по научноизследователска дейност в Института по океанология към БАН представи лекция на тема: „Биоразнообразието в Черно море“ в ТУ-Варна. Събитието, на 23.11.2022 г., събра студенти от различни специалности, които научиха много за животинските и растителните видове в морската среда и процесите, които възникват в еко системата и влияят на биологичното разнообразие в нашето море, с т.нар. сероводородно замърсяване.

Младите хора разбраха, че биоразнообразието е ресурс, който е важен за хората, има значение за тяхното развитие и не е неизчерпаем. Запознаха се с особеностите и предизвикателствата при опазването на морската екосистема и нейното устойчиво използване, както и със същността на Рамковата директива за морска стратегия, която България спазва като държава членка на Европейския съюз.

Лекцията за студентите е част от обученията по проект ILIAD, по който учени от ТУ-Варна работят заедно с още 55 партньори от 18 държави за създаване на цифров двойник на Световния океан. Системата ILIAD обхваща северната част на Атлантика и пет морета – Норвежко, Северно, Балтийско, Черно и Средиземно. Проектът е част от един по-голям замисъл на Европейската комисия – създаване на цифров двойник на планетата Земя.