Катедра "Софтуерни и интернет технологии", катедра "Компютърни науки и технологии", отдел „Кандидат студентски прием“, фирма "Смарт Софт", фирма "Adastra", фирма „Methodia“ и фирма "DXC Technology Bulgaria", със съдействието на Кариерен център ТУ-Варна, Студентски съвет, студентски клуб "Creative Code" и фирма "KBC Global Services" проведоха ОНЛАЙН СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИ в периода: 26 ноември 2022 г. от 10:00 часа - 27 ноември 2022 г. до 10:00 часа.

В състезанието се записаха за участие 298 ученици от 8 до 12 клас от 38 училища и 23 населени места от цяла България. Състезателите трябваше да решат 10 задачи по програмиране. За всяка решена задача участниците получиха по 10 точки. От всички състезатели, 212 са решили поне една задача. Победителят единствен реши всички 10 задачи в оспорвана борба. Класираните на второ, трето, четвърто, пето и шесто решиха 9 задачи за различно време. Победителите ще бъдат лично наградени от ректора на ТУ – Варна и от фирмите - спонсори на събитието: „Смарт Софт", "Adastra", „Methodia“, "DXC Technology Bulgaria", "KBC Global Services" на 02.12.2022 г. Всички състезатели, които са решили поне една задача, получават сертификати, а победителите - грамоти и материални награди.

Класирането на всички участници можете да видите в следния файл: Leaderboard_HackerRank.pdf

Победители:

Първо място – Димо Терзиев, ученик от 12 клас, специалност „Софтуерни и хардуерни науки“, ПМГ "Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград

Второ място - Стоян Махинов, ученик от 10 клас, специалност „Приложно програмиране“, СПГЕ "Джон Атанасов", гр. София

Трето място – Владимир Караилиев, ученик от 12 клас, специалност „Информатика с математика“, ПМГ "Академик Боян Петканчин", гр. Хасково

Четвърто място - Карина  Карачорова, ученичка от 10 клас, специалност „Системен програмист“, МГ "Д-р Петър Берон", гр. Варна

Пето място – Виктор Илиев, ученик от 10 клас, специалност „Математика с немски“, МГ "Д-р Петър Берон", гр. Варна

Шесто място – Петър Узунов, ученик от 10 клас, специалност „Математика с английски“, МГ " Академик Кирил Попов ", гр. Пловдив

 

Участниците, решили задачи предоставени от фирмите спонсори и класирани на първите шест места, ще получат специални награди. В това число са и следните ученици:

Ивелин Иванов, ученик от  11 клас, специалност „Системно програмиране“, ПГКМКС „Акад. Благовест Сендов“, гр. Варна

Раян    Камаринчев, ученик от 8 клас, специалност „Математика и информатика“ , ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен

Никола Сирмов, ученик от 12 клас, специалност „Икономическа информатика“, ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков", гр. Сливен      

Марио Петков, ученик от 9 клас, специалност „Приложно програмиране“, ПГЕХТ "Проф. Асен Златаров", гр. Плевен

 

Сертификатът дава право на всеки ученик от 12. клас с решени поне три задачи да кандидатства в ТУ-Варна в следните специалности, като получените точки се конвертират в оценка, която се признава като резултат от тест „ОТП“:

  • Софтуерни и интернет технологии;
  • Киберсигурност;
  • Компютърни системи и технологии;
  • Изкуствен интелект;
  • Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи;
  • Роботика и мехатроника;
  • Информационни и комуникационни технологии.

Организационен комитет

доц. д-р инж. Мариела Александрова
доц. д-р инж. Нели Калчева
ас. инж. Павлина Линова

Научен комитет

доц. д-р инж. Нели Калчева
инж. Ивелин Ковачев
доц. д-р инж. Владимир Николов
гл. ас. д-р инж. Димитричка Николаева
ас. инж. Павлина Линова