Събитието, което е по проект „Изследване на възможностите за развитие на интелигентни интерфейси човек-машина, в посока разпознаване на рискови когнитивни и емоционални състояния“ http://isr.tu-varna.bg/ihmi/, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с договор № КП-06-Н37/18 от 6.12.2019 г. се проведе на 14.12.2022 г.

Семинарът беше открит от ръководителя на проекта – проф. д-р инж. Тодор Ганчев, зам.-ректор на Технически университет – Варна. Последва лекция на тема: „Hybrid evolutionary optimization: how self-adapted algorithms can automatically generate applied AI tools of human-machine systems“, която беше изнесена от проф. Eugene Semenkin от Reshetnev Siberian State University of Science and Technology.

Лекцията бе последвана от интересна дискусия относно възможностите за използване на адаптивните еволюционни методи за оптимизация при създаването на адаптивни интерфейси човек-машина, създаване на интуиция в машините и др. тематики свързани с развитието на изкуствения интелект.