Представители на водещата технологична компания DXC Technology организираха уъркшоп по креативност за студенти от Технически университет – Варна на 13.01.2023 г. и споделиха знания и опит. Компетентните лектори - Дарина Черкезова, Scrum Master & Project Manager и Боян Бързаков, Agile Coach в DXC Technology показаха как на практика, с помощта на интерактивни игри могат да се управляват Agile проекти.

Студентите работиха в екип и по проект, в който представиха ключови места за град Варна. Обогатиха се със знания за популярните Agile проекти и откриха разликите между Agile, Scrum и Waterfall, както и приложението им в управлението на проекти.

В края на иновативната форма на обучение, студентите проявиха интерес към кариерните възможности, които предлага компанията DXC Technology и начините за кандидатстване за стаж и работа.