„Пожароприложен спорт“ е изложбата с фотографии, създадени от Емил Калинов от едноименния клуб във Варна, която беше открита в Арт Галерия TUV на Технически университет – Варна на 17.01.2023 г. Събитието се организира със съдействието на доц. д-р Даниела Тонева, ръководител на катедра „Екология и опазване на околната среда“ в ТУ-Варна и Библиотеката на университета, с директор Любов Вълкова.

Откриването на изложбата беше съпроводено от словата на доц. д-р Даниела Тонева, на доц. д-р инж. Мария Маринова, зам.-ректор на ТУ-Варна и на проф. д-р Светлана Лесидренска, декан на Машинно-технологичен факултет, които може да гледате в споделеното видео: