Форумът бе във връзка с хода на изпълнение на научен проект „Теоретично и експериментално изследване на модели и алгоритми за формиране и контрол на специфични релефни текстури по различни видове функционални повърхнини“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с договор № КП-06-Н57/6 от 16.11.2021 г. и се проведе на 18.01.2023 г. в Презентационна зала на НУК в Технически университет - Варна

Прочети още...