Събитието бе открито с информативна презентация от доц. Ахмедова - ръководител на отдел „Международна дейност”.

Представиха се страните, с които университетът си партнира по този проект, критериите за кандидатстване, финансирането и ползите от участие.

Засегнаха се важни въпроси, както и студенти, които са имали възможността да се включат в програмата, разказаха за своето преживяване в различните университети по света. Наблегнаха на предимствата, които предлага „Еразъм+” и насърчиха всеки един да се включи в това приключение.

За повече информация можете да следите сайта на отдел „Международна дейност”: https://erasmus.tu-varna.bg