В периода 7 – 8 март 2023 г. на работно посещение в Технически университет – Варна бяха представители на  Военноморския институт на ОАЕ в Абу Даби,  Naval force institute UAE /United Arab Emirates/, Abu Dhabi.

В първия ден от визитата, гостите от Института - подп. Гейт и полк. Фаре проведоха среща с проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, ректор на Технически университет – Варна и проф. д-р инж. Тодор Ганчев, зам.-ректор по „Научната дейност“ и изразиха удовлетворението си, че гостуват на надежден партньор, добре познат в морската индустрия в Обединените арабски емирства. Господата представиха целта на своето посещение, а именно да се запознаят с възможностите по разработените образователни програми за изкуствен интелект, добавената реалност и други подобни технологии в морската сфера и проектите, по които Технически университет – Варна активно работи и има готови разработки.

В хода на срещата чуждестранните партньори имаха възможност да научат повече за България и Варна като морска столица, както и за структурата на университета и предлаганите специалности за обучение в трите степени на висшето образование (ОКС Бакалавър, ОКС Магистър и ОНС Доктор). В деловите разговори присъстваха още к.д.п Андрей Станев, експерт по морски технологии към Морския научноизследователски и квалификационен център на университета, както и партньорите на ТУ-Варна от компанията Бета Логистик.

В края на срещата проф. Вълчев връчи на подп. Гейт и полк. Фаре специалните академични плакети, посветени на 60-годишнината на университета с реплика на златните апликации от Варненския халколитен некропол.

Посещението на партньорите от ОАЕ продължи с запознаване с модерните лаборатории за изкуствен интелект, многофункционалния кабинет за обучение – KBC Collab Space и библиотеката на университета - най-голямата научно-техническа библиотека в Североизточна България.

На гостите бяха представени съществуващите специализирани симулатори, експериментални и лабораторни комплекси в МКЦ към ТУ-Варна. Бяха посетени тренажорите Корабен мостик и Динамично позициониране на кораба, които се използват за практическо обучение на студентите от морските специалности.

 

В хода на двудневното посещение основно бяха обсъдени проектите ILIAD и DERIN. Впечатление на гостите направи обучението с аватари на преподаватели, постигнато по проекта DERIN където ТУ-Варна активно работи с партньорски структури от Европа. Обсъдено беше и създаването на съвместно научноизследователско звено, което да разработва проекти в обучителната сфера и оценката на нивата на стрес на офицерите по време на симулирани бойни задачи. Изключителен интерес направиха разработките в сферата на изкуствения интелект, който ще подпомогне комуникацията Човек – Делфин.

Във втория ден от визитата бе проведена и среща с полк. доц. д.н. Борислав Генов, директор на Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" към Министерството на отбраната, в резултат на която ТУ-Варна подписа меморандум за сътрудничество с Института в сферата на иновативни проекти за отбранителната индустрия.