Представители на Студентските съвети към Икономически университет – Варна и Варненски свободен университет посетиха ТУ-Варна на 11.03.2023 г. по покана на Изпълнителен съвет към Студентски съвет на ТУ-Варна. С помощта на преподаватели от Катедра „Корабоводене” и зам-председателите на клуб „ТU Play” и клуб „ВЕИ” гостите бяха запознати с дейността им и със залите, в които се помещават.

От катедра „ Корабоводене” разведоха посетителите из залите със симулатори в Морски квалификационен център и изнесоха интересна презентация за ръководене на кораб с виртуална и смесена реалност. Присъстващите имаха възможността практически да управляват кораб, да научат повече за процеса на работа с оборудването в различните зали, както и за самото обучение.

В залата на гейминг клуба „TU Play” членовете на клуба разказаха малко повече за тях като общност, споделиха за събития, които са организирали и бъдещи такива, и показаха на живо работата с 3D принтер.

В Електрически факултет гостите се запознаха със зам-председателя на клуб „ВЕИ”, който сподели повече за клуба и ги запозна с факултета.

Обиколката продължи в офисите на Студентски съвет и разговори за бъдещи  съвместни събития в зала KBC Collab Space.