По повод традиционното отбелязване на световния ден на водата на 22 март Технически университет – Варна и катедра Екология и опазване на околната среда организират дискусия с партньорите от Басейнова дирекция „Черноморски район“, Варна и канят всички студенти и преподаватели, които проявяват интерес и загриженост за състоянието на околната среда.

Срещата ще се проведе в конферентната зала на НУК, 11.00 часа на 22 март 2023 г.

Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се заражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие“, проведена в Рио де Женейро. Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като Световен ден на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата. Правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата.