70 младежи от Гърция, Испания, Португалия, България, Румъния и Полша ще имат възможност да научат повече за обучението в петте морски специалности на Технически университет - Варна: „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Логистика на водния транспорт“, както и курсовете на Морския квалификационен център. Ще бъде представена и „Корабостроене и морска техника", изучавана единствено в ТУ-Варна. Тя е защитена от държавата и студентите, обучаващи се в нея не заплащат семестриални такси.

Целите на посещението на международната младежка общност са възможностите за образование и кариерно развитие в сферата на морската индустрия.

Младежите ще бъдат посрещнати на 23.03.2023 г., 10:00 ч., в конферентната зала на сграда НУК в ТУ-Варна. Посещението ще продължи до 14.30 часа.

Домакини на срещата ще са: проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, ректор на ТУ-Варна, доц. д-р инж. Илия Хаджидимов, декан на Корабостроителен факултет, ръководителите на катедрите: „Корабостроене и корабни машини и механизми“, „Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане" и ръководителите на Морски квалификационен център, отделите "Чуждестранни студенти" и “Международна дейност" и ръководител на център „Връзки с бизнеса“ при ТУ-Варна.

На гостите ще бъдат представени специализираните симулатори, експериментални и лабораторни комплекси в МКЦ към ТУ-Варна, тренажорите Корабен мостик и Динамично позициониране на кораба, които се използват за практическото обучение на студентите от морските специалности в университета.