Над 70 студенти от Технически университет - Варна посетиха лекцията на KBC Global Services – „Приложен Agile за Mainframe софтуерна разработка в банково-застрахователната индустрия“. Екипът на компанията изненада третокурсниците с куиз, в който бяха отличени трима студенти от специалност „Софтуерни и интернет технологии“ - Михаил Добрев, Викторио Николаев и Даниел Йовчев. Вижте какво споделиха младежите, доц. д-р инж. Милена Карова и д-р инж. Захари Барбов след проведената лекция:

д-р инж. Захари Барбов, мениджър управление на знанието, KBC Global Services

Г-н Барбов, как оценявате сътрудничеството между KBC Global Services и Технически университет – Варна?

-  Партньорството ни с най-големия технологичен университет в Североизточна България, Технически университет – Варна, е ключова част в програмата на KBC Global Services за университетско сътрудничество, която стартирахме във втората половина на 2021г. Договорът ни за партньорство с ТУ-Варна постави началото на множеството съвместни инициативи, които реализираме успешно - бизнес презентации, тематични уебинари (на технически теми Mainframe Software Development and Enterprise Computing, Quality Assurance, Application Management, както и ЧР-теми и панели за споделяне на знание), гост-лекции, състезания, ИТ олимпиади, кръгли маси, мастър класове, конференции и много други.

Като активен партньор на ТУ-Варна, ценим високо приноса на университета в подготовката на технически кадри в региона и си сътрудничим активно по инициативи за обучение, споделяне на знания от практиката, както и осигуряваме значителни инвестиции в материалната база на университета.

През 2022г. изцяло обновихме и оборудвахме една от учебните зали в университета - “KBC Collab”, с капацитет за около 20 студенти, за да я направим KBC-брандирано, иновационно пространство за взаимодействие между студентите и ИТ бизнеса.

В KBC Global Services търсим специалисти с различен опит и умения, включително такива току-що са завършили университет. Разчитаме на ТУ-Варна, за набавянето на нови таланти в областта на информационните технологии. Необходими са ни мотивирани млади хора, които имат интерес и основа в ИТ сферата,  а ние ще ги обучим така, че да бъдат готови да стартират своята кариера в разработката на ИТ продукти и услуги за банково-застрахователните ни дружества в Европейски мащаби. 

 Какво предизвика най-голям интерес сред студентите по време на лекцията Ви?

 -  Според мен най-интересна за студентите бе връзката между теоретичните концепции на Agile продуктовата разработка и конкретното им приложение в реална работна среда при създаването, внедряването и поддръжката на комплексни банково-застрахователни софтуерни продукти и решения в една от най-големите финансови институции в Европа. Като заинтересована страна с рядка ИТ експертиза и работна методология (Scaled Agile Framework – SAFe), вярваме, че знанието трябва да се запазва, споделя и мултиплицира сред младите – бъдещите таланти в ИТ индустрията. Именно това ни мотивира, като компания и като личности, да участваме в подобни инициативи на бизнес-академично взаимодействие.

За впечатленията си от лекцията на KBC Global Services – „Приложен Agile за Mainframe софтуерна разработка в банково-застрахователната индустрия“, споделят и отличилите се в куиза - Даниел Йовчев: и Викторио Николаев.

Викторио Николаев, III  курс, СИТ – ТУ – Варна: „Като цяло останах доволен от изнесената лекция, като смятам, че принципите и подходите, за които се наблягаше (като Agile методологията и итеративната и инкрементална разработка) и доброто им познание и опит биха помогнали на всеки софтуерен инженер / Tech Lead / Product Owner, независимо в какъв проект се ползват или какви видове продукти и услуги предлага съответния бизнес. Също ми хареса и представянето, свързано с двата, може би най-използвани Project Management инструмента – Confluence и Jira - те са отличен избор на всеки екип, особено тези, които ползват Agile и Scrum методологиите, като значително могат да подобрят продуктивността, координацията и планирането по време на т.нар. спринтове.“

Даниел Йовчев, III  курс, СИТ – ТУ – Варна: „Според мен лекцията на KBC беше изключително полезна за разясняване на Agile методологията. Ценно беше, че ни беше разказан опитът от имплементацията на Agile рамката в реална работна среда. Лекции, водени от представители на бизнеса, са изключително полезни в обучението на студентите.“

 

Поканата за лекцията на KBC Global Services беше отправена от доц. д-р инж. Милена Карова:

Доц. д-р инж. Милена Карова: „Оценявам сътрудничеството между KBC Global Services Технически университет – Варна много високо. Винаги са точни и предлагат теми, които интересуват и вълнуват студентите. Първата част на лекцията беше по-теоретична, а втората част, в която се показва приложението на теорията в реалната практика беше най-интересна за студентите.

Всички се справиха много добре с куиза. Най-добрият отговори за около 50 секунди на 3-те въпроса. Първите трима за по-малко от минута.

Интересът на младежите в лекциите с представители на бизнеса е голям. Присъстваха повече от 2/3 от студентите от потока. Винаги е интересно как се прилагат знанията в практиката. Лекторите са успешни професионалисти  в областта или са наши студенти наскоро завършили обучението си като бакалавър. Получава се висока степен на доверие между лектора и студентите.“

В случай че сте пропуснали лекцията „Приложен Agile за Mainframe софтуерна разработка в банково-застрахователната индустрия“, от KBC Global Services подготвят още в Технически университет - Варна.

З. Барбов:  Основната цел на тясното ни сътрудничество с университетите, и в частност с ТУ-Варна, е да бъдем активна и интегрална част от местната образователна екосистема. По програмата ни за университетско сътрудничество сме разработили дългосрочни планове за съвместни инициативи, които да осигурят устойчивост и растеж на партньорствата ни. Ще издам малко подробности за предстоящите инициативи с ТУ-Варна през идния летен семестър:

- Подкрепяме студентската олимпиада по програмиране под наслов „За купата на Ректора на ТУ-Варна“ и съвсем скоро предстои да предоставим подготвената от KBC Global Services задача, за успешното представяне на която сме предвидили награди.

- Получихме покана и с удоволствие ще участваме на 28.04.2023 в церемонията по дипломиране на Випуск 2022 на Факултета по изчислителна техника и автоматизация и ще наградим отличниците на факултета.

- На 09.05.2023г. колега от ИТ екипите ни в Белгия ще изнесе на място в KBC Collab Space хибридна (с възможност и за дистанционно включване на участници) лекция на тема Back-end automation testing.

- През месец май също така предстои да направим още две гост-лекции на теми свързани с Операционни системи (пред студенти от специалност КСТ) и Quality Assurance (пред студенти от специалност СИТ).

- Активно работим със студентския клуб Creative Code, както и винаги сме на линия да подкрепяме университета в случай на необходимост по време на Акредитационни комисии, Дипломни защити и прочие.