Петте морски специалности на Технически университет – Варна: „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Корабостроене и морска техника", „Логистика на водния транспорт“, както и курсовете на Морския квалификационен център бяха презентирани пред 70 младежи от Гърция, Испания, Португалия, България, Румъния и Полша на 23.03.2023 г.

Младежката общност беше посрещната от доц. д-р инж. Илия Хаджидимов, декан на Корабостроителен факултет с възторженото: „Добре дошли, синьо поколение!“ и приветствие от името на академичното ръководство. Той представи и организационния екип, ангажиран с презентирането на всички възможности за образование и кариерно развитие в сферата на морската индустрия.

В качеството на домакини на срещата активно участваха ръководителите на корабните катедри в университета. Ръководител на катедра „Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища“ – проф. д-р инж. Чавдар Александров представи специалностите: „Корабоводене“ и „Логистика на водния транспорт“ и възможностите за бърза реализация след завършване на студентите. Той отбеляза, че обучението в университета се извършва в съответствие с нормативната уредба на Международната морска организация / IMO / и има сертификат с оценка, която отговаря на японския морски стандарт на обучение, което позволява на студентите от ТУ-Варна да бъдат наемани на японски кораби без нуждата от допълнителни курсове.

Специалност „Корабни машини и механизми“ беше представена от доц. д-р инж. Христо Пировски, ръководител на катедра „Корабостроене, корабни машини и механизми“, една от трите специалности от регулирани професии, заедно с „Корабоводене“ и „Електрообзавеждане на кораба“, при които обучението се извършва по одобрени учебни програми от Изпълнителна агенция „Морска администрация” към Министерство на транспорта и съобщенията на Република България и са в пълно съответствие с нормативната уредба на IMO.

Доц. д-р Петър Георгиев представи специалността „Корабостроене и морска техника", изучавана единствено в ТУ-Варна. Той подчерта, че тя е защитена от държавата и студентите не заплащат семестриални такси, а новост в последните години е присъствието на момичета, които търсят реализация в тази сфера.

К.д.п. Петър Гембешев, ръководител на Морски квалификационен център в ТУ-Варна презентира модерното оборудване на центъра, което включва: NAUTIS 360° клас “А” Full HD тренажор за мостик и NAUTIS 120° тренажор за мостик, както и тренажорна зала с 6 NAUTIS десктоп станции. Всеки тренажор за мостик и десктоп станция могат да бъдат използвани в общи и специализирани сфери на обучение като управление на кораба, избягване на сблъсък и други средства за навигация.

След презентациите на специалностите младежите се разделиха на три групи и последователно посетиха: лабораторията „Електроснабдяване“,  мултифункционалния навигационен симулатор, машинния симулатор и машинната лаборатория в университета.

Най-вълнуващ за младежката аудитория беше навигационния симулатор, разполагащ с уникален софтуер, който позволява тренировки за навигация в различни виртуални пристанища по света и освен виртуални кораби включва и виртуални хеликоптери.

Срещите продължиха с информационни срещи на българските младежи с екипа на отдел Кандидатстудентски прием, а на чуждестранните с екипите на "Чуждестранни студенти" и “Международна дейност", които презентираха възможностите за обучение и придобиването на допълнителни сертификати за професионални умения от международни компании. Бяха представени многобройните стипендиантски програми и осигурените кариерни възможности за стаж, морска практика, мобилност и реализация с Еразъм +, както и подготовка на дипломна работа във водещи университети в Европа.

На гостите беше презентирана и дейността на Студентски морски клуб към университета, след което участниците се събраха за обща снимка пред сграда НУК на ТУ-Варна.