Студенти от специалностите „Инженерна екология” и „Защита на населението при бедствия и аварии” отбелязаха Световния ден на метеорологията - 23 март с посещение на Националния институт по метеорология и хидрология – Филиал Варна и изнесено обучение по дисциплините „Метеорология и океанография“ и „Природни бедствия“ под ръководството на доц. д-р Стоян Вергиев и доц. д-р Даниела Тонева.

В „деня на отворени врати“ на институцията, студентите се запознаха с историята, основните задачи и функции на НИМХ – Варна, посетиха лабораториите за радиологичен мониторинг и метеорологичния и радиологичен паркове. Бяха представени както класическите, доказали се във времето методи, апарати и модели, така и най-съвременните средства за наблюдение и прогнози.

В проведените дискусии, студентите проявиха най-голям интерес към изготвянето на конвенционалните синоптични прогнози, както и към някои отраслови прогнози, на които ще бъдат ползватели в бъдещата си професионална реализация.