Форум Кариерна борса „Иновации в електротехниката, електрониката и автоматиката" беше официално закрит на 17.05.2023 г. от проф. д-р инж. Валентина Маркова, зам.-ректор „Академичен състав и координация“ в Технически университет – Варна.

 

Проф. Маркова имаше удоволствието да обяви името на участника с най-добър резултат в Хакатона на тема: „Управление и регулиране на система от две помпи“ на ексклузивния партньор на инициативата – фирма TESY.

Поощрителна награда беше връчена на Джейхан Еминов, студент 3-ти курс, специалност „Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи“ (АИУКС), който отправи благодарност с думите: „Благодаря на фирма TESY и на университета за възможността да участвам в тази надпревара. Заданието беше ново за мен, но се постарах да вложа труд и усилия и да се представя по възможно най-добрия начин“.

Наградата му беше връчена от г-жа Теодора Славова, производствен мениджър Човешки ресурси във фирма TESY, която пожела успех на студента и го покани на среща с екипа на фирмата и подкрепа за развитието му.

 Проф. д-р инж. Валентина Маркова представи новия кариерен сайт на ТУ – Варна: https://careers.tu-varna.bg/, предоставящ възможност за пряка връзка между студентите и бизнеса и покани работодателите да се регистрират и да публикуват своите обяви за стаж и работа в него.

В поредната Кариерна борса в Технически университет – Варна се включиха множество фирми, които имаха възможност в рамките на трите дни да направят подбор и срещи със студенти в сферата на професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика” и „Информационно-комуникационни технологии“, да отговорят на всички възникнали въпроси и да предложат работни и стажантски позиции.