Служители представиха дейността на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД и корпоративната, социална и екологична отговорност на компанията, а преподавателите доц. д-р Стоян Вергиев и доц. д-р Даниела Тонева запознаха студентите с биоразнообразието на територията на работната площадка, начините за неговото инвентаризиране, опазване и обогатяване. Особено внимание беше обърнато на инвазивните видове и борбата с тях. Нагледно беше показано какви са успехите на екипа при ликвидирането на инвазивните видове от излезлите от употреба площадки, опазването на гнездата и изграждането на къщички и хранилки за птици. Като най-голям успех беше отчетено оформянето на пространство за опазване на консервационно значимият вид пурпурен салеп (Orchis purpurea Hudson) и увеличаване на числеността му в находището.

Част от добрите практики в опазване на биоразнообразието са резултат от дългогодишното сътрудничество на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД и катедра "Екология и опазване на околната среда", ТУ-Варна чрез изпълнението от доц. д-р Даниела Тонева и доц. д-р Стоян Вергиев на договорни теми за анализ и оценка на състоянието на биологичното разнообразие на територията на отоплителна централа на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, последващо провеждане на одит на биоразнообразието за установяване на отпечатъка на дейността на фирмата върху биоразнообразието попадащо на нейна територия и оценка на дейностите по отношение на биоразнообразието.

Повече снимки можете да видите в нашата фейсбук страница https://www.facebook.com/EOOSTUV