Церемонията по награждаване на студенти, получили призови отличия на олимпиади и състезания, бе открита на 25 май 2023 г. от проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, ректор на Технически университет - Варна.

Той приветства с гордост изявилите се студенти и техните ръководители, и ги покани да се подпишат до своето име в синята книга на ТУ - Варна. 📖

Последва награждаване, в което всеки един ръководител благодари на отбора си за успехите, всеотдайността и старанието, и разказа през какво са преминали по време на подготовката си за олимпиадите.

За 3-то място в Национално университетско състезание по приложна електроника, получиха награди: 

 • Нели Георгиева, 3 курс, спец. Роботика и мехатроника
 • Ангел Ангелов, 1 курс, спец. СИТ и получиха подаръчни ваучери

С ръководител - доц. д-р инж. Тодорка Георгиева, от катедра „КТТ”

3-то място в Национална студентска олимпиада по програмиране:

 • Димитър Линов, 4 курс, спец. СИТ
 • Ясен Дамянов, 1 курс, спец. СИТ
 • Георги Соколов, 2 курс, спец. КСТ
 • Тодор Иванов, 3 курс, спец. СИТ
 • Ангел Ризанов, 1 курс, спец. Киберсигурност
 • Явор Стоянов - 3 курс, спец. СИТ
 • Диян Димитров - 1 курс, спец. СИТ
 • Александър Илиев - 1 курс, КСТ
 • Васил Ников - 1 курс, спец. СИТ

С ръководители: 

- доц. д-р инж. Нели Калчева, катедра „Софтуерни и Интернет технологии“;
- х. ас. инж. Ивелин Ковачев, фирма „Смарт Софт“;
- доц. д-р инж. Венцислав Николов, катедра „Компютърни науки и технологии“

Национална студентска олимпиада по математика - 2 купи в отборното класиране – второ място в класирането по отбори и по групи; второ място в класирането по висши училища и 5 медала  в индивидуалното класиране – 2 златни, 1 сребърен и 2 бронзови медала:

 • Йордан Симеонов, 1 курс, спец. СИТ
 • Йордан Връбчев, 2 курс, спец. КСТ
 • Димитър Христов 1 курс, спец. КСТ
 • Теодора Цонева, 2 курс, спец. ИКТ
 • Даниел Чобанов, 1 курс, спец. СИТ
 • Ивайло Илиев, 1 курс, спец. КСТ
 • С ръководител: гл. ас. д-р Мелине Апрахамян

Студентите бяха наградени с парични награди.