Уважаеми преподаватели и студенти,

Съединението на България през 1885 година остава символ на българската национална гордост и желание за свобода. Това е един от ключовите моменти в историята на страната, които допринасят за формирането на съвременната българска идентичност и утвърждаването на нейното място в семейството на световните нации.

Днес, ние носим отговорността да продължим тази историческа традиция на обединение и напредък. Нека учим от мъдростта на тези, които се бориха за свободата на България, и нека строим образование, знание и култура, които да ни насърчават да бъдем активни граждани, креативни мислители и лидери на утрешния ден.

С пожелание за успешни учебни постижения и непрекъснат растеж.

Честит празник!

проф. д-р Драгомир Пламенов
ректор на Технически университет – Варна