Въз основа на Заповед за записването на студентите в ОКС „професионален бакалавър", ОКС "бакалавър" и ОКС „магистър" след висше образование и на основание „Структура на учебния процес за учебната 2023/2024 година", приета на АС с протокол 67 на 29.05.2023 г.

  1. В срок до 15.09.2023 г. (петък) всички студенти задочно обучение ОКС "професионален бакалавър" и ОКС „бакалавър" да заплатят семестриалната такса за зимния семестър.
  2. В срок до 13.10.2023 г. (петък) всички студенти редовно обучение ОКС “професионален бакалавър" и ОКС “бакалавър” да заплатят семестриалната такса за зимния семестър.
  3. В срок до една седмица след началото на семестъра за съответната специалност всички студенти в ОКС „магистър" след висше образование, редовно и задочно обучение да заплатят семестриалната такса за зимния семестър.
  4. Студентите, които не са платили дължимите такси в посочения срок, се отстраняват от университета, съгласно чл. 14 от ППЗС.

❗Всички студенти, включително освободените от семестриална такса са длъжни да представят студентските си книжки в срок, съгласно т.1, т.2 и т.3 при съответните Експерти „ТИС" във Фронт-офис „Обслужване на студенти", за записване за зимен семестър на уч. 2023/2024 г.