Ректорът на Технически университет – Варна и проф. д-р Тодор Ганчев взеха участие във форума, който събра над 270 ученици, преподаватели, учени и експерти от различни държави, с цел обсъждане на ключовите тенденции и предизвикателства в образователната сфера. Събитието беше официално открито на 31 август от г-н Иван Портних, кмет на град Варна и домакин на срещата, и от Лилия Христова, Директор на дирекция "Образование и младежки дейности" в Община Варна. Тя обедини участници с интереси и компетенции в образованието, иновациите, емоционалната интелигентност и изкуствения интелект.

Основната тема на събитието беше насочена към ролята на иновациите в учебната среда и тяхното взаимодействие с емоционалната интелигентност и изкуствения интелект. Участниците в дискусиите имаха възможност да представят свои идеи и опит в областта на иновативните образователни решения, управленските практики, преобразуването на образователните институции, STEM/STEAM обучението, както и възможностите, които предоставя изкуственият интелект.

Организатори на форума бяха дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна, Министерството на образованието и науката и Националното сдружение на общините в Република България. Те обединиха усилията си, за да подкрепят и насърчат иновациите в образованието и развитието на бъдещето.