От името на ТУ - Варна проф. д-р Драгомир Пламенов дари над 50 нови официални ризи на г-н Анатоли Илиев, председател на федерацията - посланик на доброто от „Държавна агенция за закрила на детето” през 2023 г.

Ректорът сподели, че за него е важно университетът да осъществява социална функция -  да помагаме на младите хора в риск, да предложим възможности за висше образование и да си сътрудничим с федерацията в бъдеще. Той изказа благодарността си за това запознанство и поднесе покана към председателят за откриването на учебната година в Технически университет - Варна.

Проф. д-р  Драгомир Пламенов получи свидетелство за дарение и заедно с г-н Анатоли Илиев, председател на федерацията подписаха договор за дарение от университета.

Българска спортна федерация за деца и младежи в риск работи активно за организиране на спортния живот на възпитаниците на домовете за деца лишени от родителска грижа. Тя е сдружение с нестопанска цел, създадено за осъществяване на дейност в обществена полза и е единствената по рода си спортна организация, получила Лиценз от Държавната агенция за закрила на детето за извършване на социална услуга за деца. 

Почетен председател на Българска спортна федерация за деца и младежи в риск е г-жа Стефка Костадинова, председател на Българския олимпийски комитет и световен шампион на скок височина.