На скъпоценната сцена на образованието, талантът и иновациите, студенти от Технически университет - Варна разработиха проект, който комбинира иновативни технологии със зелени принципи. Студентите Виктор Иванов от специалност Изкуствен интелект и Саша Ботева от специалност Индустриален дизайн представиха своя вълнуващ проект за въглеродно неутрален хотел, който може да промени начина, по който възприемаме образование и устойчивост.


Проектът им, вдъхновен от Европейската Зелена сделка, има за цел да изгради хотел, изцяло устойчив на климатичните изменения. Чрез прилагане на новаторски материали, процес на рециклиране и използване на изкуствен интелект, студентите насочват усилията си към изграждане на прототип за това, как бъдещето на туризма и образованието може да изглежда.


Идеята им за въглеродно неутрален хотел не само ще намали екологичния отпечатък на туризма, но и ще предостави възможности за обучение и образование чрез практичен пример. Проектът им не просто се ограничава до зелени иновации, но и интегрира обучителни програми, които ще представят на гостите и обществото решенията за устойчивост.


Всички ние с нетърпение очакваме да видим какви удивителни възможности ще разкрие този проект и как студентите от ТУ - Варна ще вдъхновят бъдещите поколения да гледат към образованието и природата с нови очи.