Стефан Кертиков – студент в специалност „Защита на населението при бедствия и аварии“ взе участие в Световното първенство по пожароприложен спорт, което се проведе за 18-ти път за мъже и 9-ти път за жени в спортния комплекс Burhan Felek в Истанбул (Турция). В периода 2-5 септември нашият представител представи достойно България и Технически университет – Варна в редица дисциплини.

Затвърждава се традицията за участие на студенти от специалност „Защита на населението при бедствия и аварии“ в световни първенства по пожароприложен спорт. През 2019 г. друг наш студент, изучаващ специалността в катедра „Екология и опазване на околната среда“ - Михаил Иванов беше част от националния отбор на България.