Студентите от специалност "Инженерна екология" на Технически университет – Варна се включиха в най-мащабната доброволческа инициатива у нас за последните 10 години - „Да изчистим България заедно“.

Регионален координатор за област Варна на 11-то издание на BTV - „Да изчистим България заедно“ беше Анелия Василева, от специалност „Инженерна екология“ в катедра "Екология и опазване на околната среда", която е и зам.-председател на Студентски съвет към ТУ – Варна.

Във Варна бяха почистени 10 локации, а в инициативата се включиха над 600 доброволци. Почитателите на морето почистваха плажната ивица в град Варна и плаж Камчия в община Аврен, парк Аспарухово. Доброволците събраха битови, строителни и други видове отпадъци.