Възможностите за по-нататъшно разширяване на сътрудничеството между Технически университет – Варна и Siemens бяха обсъдени по време на среща между ръководството на висшето учебно заведение и представители на германския концерн на 7 ноември 2023 г.

От страна на Siemens делегацията включваше г-н Себастиан Израел, ръководител на дигитални индустрии в Австрия, г-н Томас Фреуденталер, ръководител на дигитални индустрии в Австрия, г-н Бьорн Харт, ръководител на Инженеринг хъб във Варна за Дигитални индустрии, г-н Теодор Маринов, ръководител на направление Дигитални индустрии на Siemens в България и г-жа Ивелина Николаева, Recruitment and Office Support.

Гостите бяха посрещнати от проф. д-р Драгомир Пламенов, ректор на Технически университет – Варна, доц. д-р инж. Мария Маринова и доц. д-р инж. Христо Ненов, зам.-ректори на университета, доц. д-р инж. Никола Николов, ръководител на катедра "Автоматизация на производството" и доц. д-р инж. Веско Узунов, преподавател в магистърската програма "Siemens PLC технологии за управление".

Основният акцент на срещата беше върху бързо развиващите се технологии, които изискват висококвалифицирани кадри, удовлетворяващи новите стандарти на пазара на труда. По време на проведените разговори, двете страни изразиха удовлетвореност от съвместната дейност в областта на автоматизацията и по подготовката на магистър-инженери по автоматика, завършили съвместната магистърска програма "Siemens PLC технологии за управление" и намерили реализация в компанията. Гостите подчертаха, че и в момента над 70% от служителите във варненския хъб на Siemens са възпитаници на Технически университет – Варна и са успешно реализирани в областите: PLC инженери, инженери по роботика, EPLAN инженери и SCADA инженери.

Постигнато беше съгласие за разширяване на сътрудничество и бяха установени конкретни договорености за провеждане на допълнителни стажантски програми за възпитаници на ТУ – Варна в инженерния хъб на Siemens. Също така, бяха предложени пет стипендиантски програми за студенти с възможности за кариерно развитие и преминаване към постоянен трудов договор. В заключение, двете страни изразиха интерес към бъдеща съвместна образователна дейност и стаж в рамките на европейската програма "Еразъм +".