Студенти от специалност "Инженерна екология" и докторанти в Катедра "Екология и опазване на околната среда" взеха участие  в семинар и трансфер на знания на тема "Пластмаси на биологична основа за морски и наземни приложения" в рамките на проект SEALIVE по програма ЕС „Хоризонт 2020“, организирана от Център за проекти и изследвания AKTI (Кипър) и Isotech Ltd (Кипър) в сътрудничество с Черноморската мрежа на НПО (България).

Срещата беше съчетана с изложба на иновативни продукти, изготвени от пластмаси на биологична основа, които намират приложение в бита, рибарството, земеделието и много други сфери на живота.

Повече снимки можете да видите на фейсбук страницата на катедра „Екология и опазване на околната среда“

https://www.facebook.com/EOOSTUV