От 10 до 12 ноември 2023 г. в Русенския университет "Ангел Кънчев" се проведе Десетата юбилейна национална студентска олимпиада по компютърна математика "Академик Стефан Додунеков" – НСОКМ“ 2023 (CompMath-2023).

Целта на състезанието беше да се предизвикат и насърчат талантливи студенти по математика, създавайки взаимовръзки между тях и ръководителите на екипи, както и споделяне и обмен на информация между участващите университети.

 

Състезанието  се провежда в две състезателни групи: група А – за студенти по математика, информатика, компютърни науки, химия и др.; група B – за природни и технически науки. Участието в състезанието е индивидуално.

В CompMath 2023 участваха студенти от СУ „Св. Климент Охридски", Технически университет – София, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий", Американски университет – Благоевград, Русенски университет „Ангел Кънчев", Технически университет – Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров", Лесотехнически университет, София.

ТУ – Варна участва в състезанието с отбор от трима студенти от ОКС „Бакалавър“, които се състезаваха в група Б. Нашите студенти се представиха отлично и спечелиха три медала – златен, сребърен и бронзов, както следва:

 

  1. Йордан Атанасов Симеонов, спец. СИТ, 2 курс –  златен медал
  2. Йордан Петров Връбчев, спец. КСТ, 3 курс – сребърен медал
  3. Димитър Христов Христов, спец. КСТ, 2 курс –  бронзов медал.

Подготовката на студентите за НСОКМ се проведе  от преподаватели от катедра „Математика и физика“ – гл. ас. д-р Анна Николова и гл. ас. д-р Мелине Апрахамян. Ръководител на отбора в гр. Русе беше гл. ас. д-р Анна Николова. Тя е включена в Националната комисия на НСОКМ’24, на която домакин ще бъде Великотърновският университет "Св.св. Кирил и Методий".

Награждаване на отбора на ТУ – Варна, с ръководител гл. ас д-р Анна Николова и участници: Йордан Симеонов, Йордан Връбчев, Димитър Христов.

CompMath  е математическо състезание между студенти от бакалавърски и магистърски програми, което се провежда веднъж годишно. Състезателните теми включват 30 сериозни математически задачи, които трябва да бъдат решени за 4 часа чрез компютърна система за математически изчисления. Решаването на задачите изисква задълбочени математически познания, умения да се програмира, както и да се решават нестандартни задачи от различни дялове на математиката.

Йордан Атанасов Симеонов,  СИТ, 2 курс    –    златен медал

Йордан Петров Връбчев,  КСТ, 3 курс –  сребърен медал

Димитър Христов Христов, КСТ, 2 курс  –  бронзов медал