На 16 ноември 2023 г. в пространството на Фондация Аморфа за младежки културни дейности във Варна беше открита изложбата "Извън конкретиката". Събитието представи уникални творби на студенти от специалност "Индустриален дизайн" на Технически университет – Варна, които бяха изработени като част от учебната програма по дисциплината "Теория на композицията".

В рамките на изложбата бяха представени 32 рисунки, дигитални изображения, обекти и скулптури, създадени от студентите, които изследваха главни теми като линейна композиция, контраст и метафора. Линейната композиция беше представена чрез творби, в които основното изразно средство беше линията, докато контрастът беше отразен чрез срещата и конфронтацията на два материала, които подчертаваха един друг. Метафоричните творби и обекти пренасяха смисъла отвъд видимото, използвайки символи и отвлечени понятия.

Изложбата беше реализирана по идея на гл. ас. д-р Кремена Цанкова и се проведе под патронажа на Аморфа Академия – дългогодишен партньор на катедрата и специалността. Събитието представи иновативни и вълнуващи концепции в областта на индустриалния дизайн, като подчерта значимостта на творчеството и експерименталния подход в образованието на бъдещите дизайнери.