Общите събрания на факултетите в ТУ – Варна избраха новите декани на факултети. Всички те са доказани експерти в своите области.

Начело на Машинно-технологичен факултет застана доц. д-р инж. Радостин Димитров от катедра „Транспортна техника и технологии“ – досегашен директор на Колежа в структурата на ТУ – Варна.

Декан на Корабостроителен факултет стана доц. д-р инж. Пенка Златева – досегашен зам.-декан по учебна дейност във факултета.

Общото събрание на Факултета по изчислителна техника и автоматизация избра за свой декан доц. д-р инж. Мариела Александрова, която преди това временно изпълняваше длъжността на „декан“ в същия.

Новият декан на Електротехническия факултет е доц. д-р инж. Юлиян Рангелов, досегашен ръководител на катедра „Електроенергетика“.

Проф. д-р Драгомир Пламенов, ректор на Технически университет – Варна поздрави новоизбраните декани и им пожела ползотворна работа.