Представители от Академичното ръководство на Технически университет – Варна проведоха редица работни срещи по време на едноседмично посещение /15 – 19.01.2024 г./ в Университета „Св. Климент Охридски” – Битоля с цел развитие и разширение на академичното сътрудничество между двете висши учебни заведения.

Проф. д-р Драгомир Пламенов, ректор, и доц. д-р Павлина Наскова, зам.-ректор „Административна и стопанска дейност" на ТУ – Варна, заедно с Николай Димитров, генерален консул на Република България в Битоля, проведоха среща на 15.01.2024 г. с доц. д-р Ясмина Буневска-Талевска и доц. д-р Горан Илич, зам.-ректори на университета в Северна Македония, където заявиха готовността си за подобряване на двустранното сътрудничество, включително и с други институции и асоциации в двете страни.

Бяха проведени срещи и с декана на Факултета по биотехнически науки в Битоля, проф. д-р Гордана Димитровска, и зам.-декана по наука и международно сътрудничество, проф. д-р Диана Блажековиќ-Димовска, които се осъществиха във Факултета по биотехнически науки, в рамките на програма Еразъм +.

По време на работното посещение беше осъществена и академична връзка с Техническия факултет и Факултета по информационни и комуникационни технологии в Битоля и техните декани – проф. д-р Митко Костов и проф. д-р Благой Ристевски. Заедно със своите колеги преподаватели, те обсъдиха с гостите от ТУ – Варна конкретни теми, включително общи магистърски програми, участие в конференции и влизане в консорциуми за проекти, произтичащи от съвместимостта на учебните програми и близките академични интереси.

Академичното ръководство на Технически университет – Варна заяви и интереса си за сътрудничество с Хидробиологичен институт – Охрид /ЈНУ/, като член на УКЛО, а д-р Орхидея Тасевска, директор на института, заяви, че сътрудничеството между двете институции ще бъде официално потвърдено след сключване на Меморандум за сътрудничество.