На 26.01.2024 г се проведе среща между представители на (KBC) и Студентски клуб "Creative Code;" в Технически университет - Варна. Фокусът на дискусията падна върху създаването на проекти, които ще подобрят учебния процес и обогатят академичната среда.Студентите изразиха инициатива за организиране на работилници, лекции и събития, които да насърчат обмена на знания и опит между различните клубове и студенти.Фирмата подчерта, че предоставя значителен брой стажове, които ще дадат възможност на студентите за добиване на практически опит в областта на технологиите и иновациите.

Със заключителна нотка, участниците посочиха, че продължаването на инициативите за развитие на студентите и активното следене на индустриалните тенденции създават обещаваща перспектива за бъдещето на сътрудничеството.