По повод деня на лозарите и винарите и в чест на професионалния си празник, преподавателите от катедра „Растениевъдство“ в Технически университет – Варна възобновиха традиционния конкурс за най-добро домашно вино.

Празникът на 02.02.2024 г. започна със зарязване на лозите в учебно-опитното поле в двора на университета, в присъствието на проф. д-р Драгомир Пламенов, ректор на Технически университет – Варна, гл. ас. д-р Пламена Янкова, ръководител на катедра "Растениевъдство", зам.-ректорите на университета: доц. д-р Павлина Наскова, доц. д-р инж. Мария Маринова и доц. д-р инж. Христо Ненов, преподаватели, студенти, гости и партньори на катедрата.

Проф. д-р Пламенов, гл. ас. д-р Пламена Янкова и проф. д-р Мирослав Иванов, преподавател по „Лозарство“ в катедрата, следваха винарската традиция и зарязаха по три лозници и ги обляха с вино за плодородие на масива.

Тържеството продължи в студентския стол в кампуса на университета с шестия конкурс за домашно вино от реколта 2023 г. В конкурсната част за най-добро вино се състезаваха 24 участници – преподаватели, служители и докторанти в ТУ – Варна. Те представиха 41 проби, разделени в три категории: червено, бяло и розе.

Анонимните мостри бяха оценени от независимо жури в състав: инж.-технолог Тихомир Трифонов, гл. технолог на "Винарска изба Варна", инж.-технолог Мария Дънкова, гл. технолог на "Шато Бошнаков" и инж.-технолог Георги Ванков, технолог на Изба „Одесос“.

Гости на събитието бяха проф. Златко Златев, управител на Юнашкия салон във Варна, Павлин Коцев, организатор на конкурс „Домашно вино Варна“, гл. ас. д-р Дамян Киречев, катедра "Аграрна икономика" в ИУ – Варна, Александър Тодоров, ръководител на Университетска Ботаническа градина – гр. Варна при СУ „Свети Климент Охридски“ и проф. д.т.н. Асен Недев, "доктор хонорис кауза" и ректор на ТУ – Варна / 1991 – 1999 /.

Призове в различните категории вина бяха връчени на:

В категория "червено вино" първо място зае Йордан Тодоров, второ място - гл. ас. д-р инж. Даниела Спасова, а трето място - Красимир Арнаудов.

В категория "бяло вино" първо място зае гл. ас. д-р Явор Несторов, второ място - инж. Ваня Колева, трето - доц. д-р инж. Христо Ненов.

В категория "розе" най-доброто вино беше това на гл. ас. д-р Явор Несторов, второ място спечели Красимир Арнаудов, а третото място журито присъди на ас. д-р инж. Йордан Денев.

Победителите бяха отличени с картини на студенти от спец. “Индустриален дизайн”, предоставени от обучаващата катедра в ТУ – Варна, а всички участници получиха сертификат.