Над 70 студенти и преподаватели от факултети Корабостроителен, Машинно-технологичен и Факултета по изчислителна техника и автоматизация при Технически университет – Варна посетиха на 19.03.2024 г. корабостроителната и кораборемонтна компания МТГ „Делфин" АД, за да участват в „Дни на отворените врати". Нашите възпитаници и преподаватели се запознаха отблизо с най-новите технологични въведения и производствени мощности на компанията, предлагащи условия на труд и качество на произведените корабни конструкции и системи на най-високо европейско ниво.

 

Студенти и преподаватели имаха привилегията да проследят развитието на технологичните процеси свързани със строителство и монтаж на двата многофункционални модулни патрулни кораба, предназначени за ВМС на Р България.

При срещата с част от ръководството на компанията младите хора се запознаха и с възможностите и условията за провеждане на платени стажантски програми от МТГ „Делфин" АД.

След успешното провеждане на събитието „Дни на отворените врати", студентите напуснаха корабостроителницата с вдъхновение и нови перспективи за бъдещето си в един от най-важните отрасли на тежката индустрия в Р България.