Осмото национално средношколско състезание "Енергетиката и ние 2024" на тема: „Технология за устойчив енергиен преход“, което се проведе в Техническия университет – Варна отново излъчи множество победители.

Състезанието продължи през целия ден на 22.03.2024 г. като оценяването се осъществи от жури от преподаватели от ТУ – Варна и представители на фирмите-партньори: Електроенергиен системен оператор ЕАД, ЕРП Север, ЕРП Златни пясъци, АЕS България ВяЕЦ “Свети Никола”, Калиакра Уинд Пауър АД, Агрополихим АД, SolarPro, Електромонтажи Варна ООД, ВЕСТАС БЪЛГАРИЯ ЕООД, АЕЦ Козлодуй, които традиционно подкрепят състезанието и участват в комисиите за оценка на ученическите проекти.

Комисиите на 5-те секции, състоящи се от двама представители на ТУ – Варна и двама представители на фирмите-спонсори, определиха победителите:

Секция 1 – Макети

1 място – тема на разработката „Съвместна работа на фотоволтаик и ветрогенератор“, Николай Василев Шишков, 12 клас, ПГИТМТ - гр. Панагюрище

2 място – тема на разработката „Фотоволтаична система със следящ и защитен механизъм“, Мартин Павлинов Горанов, Даниел Мирославов Дишков, 9 клас, Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Плевен

3 място – тема на разработката „Изработване на маломощен вятърен генератор с вертикална ос за нуждите на Радиоклуба LZ1KGR“, Марк Спасов Михов, Рами Набил Сайф, 11 клас, ПГЕТ "Г. С. Раковски", гр. Стара Загора

Секция 2 – Макети

1 място – тема на разработката „Зелената ХЕС", Мюрсел Юсеинова Кадирова, 10 клас, ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров", гр. Севлиево

2 място – тема на разработката „ГЕНИУС: (Градове Енергични, Напредничави, Иновативни, Устойчиви и Смели)“, Мартин Стоянов Атанасов и Спас Георгиев Киров, 11 клас, ПГКМКС „Акад. Б. Сендов“, гр. Варна

3 място – тема на разработката „Производство и съхранение на електроенергия без въглеродни емисии“, Ваня Иванова Иванова, 11 клас, и Стилиян Стоянов Танев, 10 клас, ПГЕЕ "Мария Склодовска - Кюри",  гр. Сливен

Секция 3 – презентации на ученически разработки

1 място – тема на разработката „Използване на честотни регулатори Lenze, Danfoss, Omron и трифазен анализатор RTU401 в часовете учебна и лабораторна практики”, Мариян Динков Вълчанов, 11 клас, и Мартин Пламенов Стоянов, 12 клас, ПГЕТ  "Г. С. Раковски", гр. Стара Загора

2 място – тема на разработката „Интелигентен дом - Енергоспестяване с IoT устройства у дома“, Емил Ивов Ангелов, Александър Полинов Ангелов, Владимир Атанасов Нанков, 11 клас, Варненска морска гимназия  "Св. Николай Чудотворец“, гр. Варна

3 място – тема на разработката „Нискоенергийни и пасивни сгради, Андрей Мирославов Росенов, Инес Стефанова Коцева, 11 клас, ПГЯЕ "Игор Курчатов", гр. Козлодуй

Секция 4 – презентации на ученически разработки

1 място – тема на разработката „Изработване на проектно решение на обект „Изграждане на фотоволтаична централа разположена на покрива на сграда на ПГЕТ „Г.С. Раковски“ гр. Стара Загора”, Мариян Динков Вълчанов - 11 клас, Магдалена Кристианова Наскова - 12 клас, ПГЕТ „Г.С. Раковски“, гр. Стара Загора

2 място – тема на разработката „Без замръзване“, Християна Миленова Стойчева и Лариса Тихомирова Мартинова, 9 клас, СУ "Панайот Волов", гр. Шумен

3 място – тема на разработката „Електрозахранване от фотоволтаични панели на еднофамилна къща“, Красимир Илчев, 12 клас, ПГТТ "Атанас Димитров", гр. Нова Загора

Секция 5 – презентации на ученически разработки

1 място – тема на разработката „Енергиен навигатор“, Васил Георгиев Митев, 9 клас, Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив

2 място – тема на разработката „Аерогенератор“, Денислав Ивелинов Михайлов и Никола Борилов Балев, 10 клас, ПГКМКС "Акад. Благовест Сендов", гр. Варна

3 място – тема на разработката „Възобновяеми източници на енергия“, Денислав Симеонов, 7 клас, ОУ "Свети Свети Кирил и Методий", гр. Габрово

Бяха раздадени допълнителни награди на най-малките участници от 5-ти клас (Николай Георгиев Александров – СУ „Стоян Заимов, гр. Плевен) и 7-ми клас (Николай Стоянов Тодоров, ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна, и Денислав Симеонов, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Габрово) от Вестас България.

Ръководителите на най-много проекти (5 броя) – инж. Г. Воденичаров (ПГЕТ "Г. С. Раковски", гр. Стара Загора) и Вениз Йорданова (ПГКМКС „Акад. Благовест Сендов", гр. Варна) бяха отличени с награди от фирма „Електроразпределение Север“.

Агрополихим АД награди с еднократни стипендии в размер на 500 лв. трима участници от ПГЕТ "Г. С. Раковски", гр. Стара Загора - Мариян Динков Вълчанов - 11 клас, Магдалена Кристианова Наскова - 12 клас и Мартин Пламенов Стоянов - 12 клас.

Петима участници получиха специални награди от Соларпро - Николай Стоянов Тодоров (ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна), Владислав Димитров Богданов и Борислав Димитров Богданов (СПГ „Алеко Константинов“, гр. Свищов),  Ваня Иванова Иванова и Стилиян Стоянов Танев (ПГЕЕ "Мария Склодовска - Кюри",  гр. Сливен).

Всички финалисти бяха поздравени от Богдана Радева, ст. експерт в РУО – Варна и доц. д-р инж. Юлиан Рангелов, декан на Електротехническия факултет в ТУ – Варна и бяха поощрени с награди и сертификати за участие.

Дванадесетокласниците, които взеха участие в класирането във всяка категория, получиха специален сертификат, признат за прием в ТУ – Варна в инженерните специалности на Електротехническия факултет на университета за следващата академична 2024/2025 г.

В мащабния форум тази година, организиран от университета, Община Варна и Регионално управление на образованието – Варна, участваха 85 ученици – финалисти, с 31 учители - ръководители на екипи от 21 училища от 16 града в страната.