Студенти от специалностите „Инженерска екология" и „Защита на населението при бедствия и аварии" посетиха „Техноинспект Варна“ ЕООД. Практическото обучение е част от дисциплината „Управление на въздействията на транспорта върху околната среда и човешкото здраве" и е под ръководството на ас. инж. Десислава Димитрова.

Инж. Томислав Георгиев, председател на техническата комисия, запозна студентите с методите и средствата за измерване и определяне на димността на отработените газове и вредните емисии при работа на ДВГ на различни типове автомобили.