На 29 март 2024 г. в Технически университет – Варна беше официално открит регионалният кръг на състезанието за ученици по приложна електроника, организиран от Министерството на образованието и науката и търговска верига „Елимекс“, с домакинството на университета и Професионална гимназия по електротехника – Варна. Форумът тази година събра най-добрите 12 състезателни отбора с ученици от професионални гимназии в градовете: Варна, Търговище, Велико Търново, Бургас и Шумен, разделени в две възрастови групи: І група – ученици от ІХ – Х клас; ІІ група – ученици от ХІ – ХІІ клас.

Гости на събитието бяха проф. д-р Драгомир Пламенов, ректор на Технически университет – Варна, доц. д-р инж. Мариела Александрова, декан на Факултета по изчислителна техника и автоматизация, Богдана Радева, ст. експерт в РУО – Варна, Боряна Кьорчева, директор на Професионална гимназия по електротехника – Варна, инж. Иванова от търговска верига „Елимекс“, доц. д-р инж. Тодорка Георгиева от катедра „Комуникационна техника и технологии“ при ТУ-Варна и учители на гимназистите.

Събитието беше официално открито от проф. д-р Драгомир Пламенов, ректор на ТУ-Варна, който приветства участниците с думите: „Днес е специален ден за мен, тъй като виждам толкова млади хора от различни градове и училища в страната, които се обединяват от стремеж към знание и към високи постижения в областта на приложната електроника. Вашето участие е знак за ангажираност и желание да се изразите и развивате в тази важна сфера. Пред вас е предизвикателство, което не само ще изпита вашите знания, но и ще ви предостави възможност да се запознаете с нови идеи, да споделите опит и да създадете нещо вълнуващо. Пожелавам ви успешно представяне и най-важното – да се забавлявате, докато се състезавате!“

Инж. Иванова от търговска верига за електронни компоненти, инструменти и измервателна апаратура „Елимекс“ представи водещите отбори и запозна присъстващите с регламента на състезанието, след което участниците преминаха към решаването на поставените задачи. Класираните на І и ІІ място отбори за всяка възрастова група ще получат правото да участват в националния кръг на състезанието в гр. Банско.