Факултет по изчислителна техника и автоматизация, със съдействието на отдел „Кандидат студентски прием“, фирма „Smart-soft“, фирма "KBC Global Services", фирма "DXC Technology Bulgaria", фирма „Adastra“, фирма „Methodia“ и фирма „myPOS“ организираха Национална университетска олимпиада по програмиране ТУ – Варна за ученици от ХI до XII клас.

Олимпиадата се проведе на 31 март 2024 година в ТУ – Варна и беше с продължителност 4 часа от 9  часа до 13 часа в компютърните зали на ТУ – Варна. Състезателите трябваше да решат 10 задачи по програмиране в онлайн платформата HackerRank. Официалните езици за програмиране бяха  Java, C#, Python и C/C++. Решенията на задачите се проверяваха с един набор известни тестови данни и втори набор неизвестни тестови данни. Резултатът и класирането на всеки участник се визуализираше в онлайн платформата. За всяка решена задача участниците получиха по 10 точки.

В олимпиадата се записаха за участие 63 ученици от 11 и 12 клас от 16 училища и 9 населени места от цяла България. От всички състезатели, 37 решиха поне една задача. Победителят единствен реши 7 задачи, а класираните на второ и трето място решиха 6 задачи за различно време.

Една част от учениците бяха дошли със своите преподаватели. За тях беше организирана кръгла маса на тема  „Съвременни практически насоки в обучението по програмиране в училищната подготовка“ с лектор гл. ас. д-р инж. Гинка Маринова.

ГРАМОТИ, СЕРТИФИКАТИ И ВАУЧЕРИ

  1. Първо място – Георги Мартинов Петков – ученик от 11 клас, МГ "Д-р Петър Берон", гр. Варна – 70 точки
  2. Второ място – Карина Христова Карачова – ученик от 11 клас, СМГ"Паисий Хилендарски", гр. София – 60 точки
  3. Трето място Илия Димитров Илиев – ученик от 12 клас, Професионална гимназия по електротехника, гр. Варна - 60 точки

Класираните състезатели от Национална университетска олимпиада по програмиране ТУ – Варна за ученици от ХI и XII клас, можете да видите на ТУК: Leaderboard_HackerRank_31-03.pdf