Уважаеми преподаватели и студенти,
От името на академичното ръководство и лично от моето име приемете поздравления по повод 1-ви май, Деня на труда и международната работническа солидарност!

Нека този ден бъде време за взаимно уважение и признание към усилията и постиженията на всички, които обогатяват образованието и знанието. Желая ви здраве, вдъхновение и успехи във всички ваши усилия!

проф. д-р Драгомир Пламенов
ректор на Технически университет – Варна