Технически университет – Варна зае трето място на проведената на 11-ти май 2024 г. XXXVI Републиканска студентска олимпиада по програмиране, организирана тази година от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Университетът отново участва в надпреварата с три отбора:


Отбор TU-Varna _1:

Дейвид Петров Кирчев, I курс, спец. Софтуерни и Интернет технологии – капитан на отбора

Диян Радославов Димитров, II курс, спец. Софтуерни и Интернет технологии

Лъчезар Йорданов Радушев, II курс, спец. Софтуерни и Интернет технологии

 

Отбор TU-Varna _2:

Ясен Яворов Дамянов, II курс, спец. Софтуерни и Интернет технологии – капитан на отбора

Ангел Видков Ризанов, II курс, спец. Киберсигурност

Александър Светославов Илиев, II курс, спец. Компютърни системи и технологии

 

Отбор TU-Varna _3:

Васил Маргаритов Ников, спец. Софтуерни и Интернет технологии – капитан на отбора

Кристиян Красимиров Кирилов, I курс, спец. Софтуерни и Интернет технологии

Валентин Петров Петров, I курс, спец. Софтуерни и Интернет технологии

 

Ръководители на отборите бяха:

доц. д-р инж. Нели Калчева, катедра Софтуерни и интернет технологии

доц. д-р инж. Венцислав Николов, катедра Компютърни системи и технологии

х. ас. инж. Ивелин Ковачев, фирма Smart – Soft

 

След упорита борба отборът TU-Varna_1 се представи най-добре и класира университета на трето място в страната и отново на първо място сред техническите университети и всички варненски университети.

Пълното класиране по университети е следното:

  1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  2. ШУ „Епископ Константин Преславски“
  3. Технически университет – Варна
  4. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
  5. Икономически университет - Варна
  6. Русенски университет „Ангел Кънчев“
  7. Бургаски свободен университет
  8. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
  9. Технически университет – Габрово

Олимпиадата по програмиране в България започва да се провежда в началото на 80-те години като национална студентска олимпиада по програмиране, като до 1989 г. са проведени девет състезания, след което нейното провеждане се преустановява, главно поради проблеми свързани с промените в страната. След около десет години състезанието се възстановява с организирането на между университетски турнир по програмиране, който се провежда седем пъти и от 2005 г. приема наименованието „Републиканска студентска олимпиада по програмиране“.

Английското наименование на състезанието е Bulgarian Collegiate Programming Contest и основният му принцип е то да се провежда по правила, максимално близки до международното състезание International Collegiate Programming Contest, организирано всяка година от престижната Асоциация за изчислителна техника (Association for Computing Machinery ACM). Според регламента всеки отбор се състои от трима студенти, които имат на разположение един компютър в рамките на пет часа за решаване на определен брой задачи, които тази година бяха тринадесет. За решаване на задачите могат да бъдат използвани езиците за програмиране C++ или Java. Допуска се всеки университет да участва с повече от един отбор, като крайното класиране се съставя по университети, според мястото на най-добре класиралия се отбор на университет. Участие в олимпиадата имат право университети, които имат акредитация по професионални направления 4.6 – Информатика и компютърни науки и 5.3 – Комуникационна и компютърна техника. Според регистъра на висшите училища в Република България броят на възможните университети участници е над двадесет и пет, като девет от тях участваха тази година с общо двадесет и един отбора.