Лекция на тема: „Основи на DevOps технологията“ беше изнесена от представителите на фирмата партньор - Анатоли Димов и и Добромир Курдоманов на 14 май 2024 г.

Студентите от спец. „Софтуерни и интернет технологии“, с преподавател проф. д-р инж. Милена Карова имаха възможността да научат повече за DevOps като подход или култура за разработка на софтуер, която се фокусира върху автоматизацията, колаборацията и комуникацията между различните етапи на разработката на софтуер и екипите, отговарящи за тези етапи.